Bậc Bệ Lên Xuống Toyota Innova 2016

Bậc Bệ Lên Xuống Toyota Innova 2016

2.600.000Giá niêm yết: 3.100.000

Bậc (Bệ) Lên Xuống Toyota Innova 2016Bậc (bệ) bước chân lên xuống cho ô tô là gì?-Bậc (bệ )  lên xuống cho ô tô phần hạ áp còn gọi là bậc cửa. Là một thanh dài được lắp đặt bên dưới cửa xe. Đồng thời chúng còn được gọi bộ bậc cửa, bậc lên xuống  cho ô tô. Các bậc ( bệ ) bước chân cũng là một phần…
Bậc Bệ Lên Xuống Toyota Innova 2016

2.600.000Giá niêm yết: 3.100.000

Số lượng