Bậc Bệ Lên Xuống Honda CRV 2015

Bậc Bệ Lên Xuống Honda CRV 2015

2.500.000Giá niêm yết: 2.900.000

Bậc Bệ Lên Xuống Honda CRV 2015.Bậc (bệ) bước chân lên xuống cho ô tô là gì?-Bậc (bệ )  lên xuống cho ô tô phần hạ áp còn gọi là bậc cửa. Là một thanh dài được lắp đặt bên dưới cửa xe. Đồng thời chúng còn được gọi bộ bậc cửa, bậc lên xuống  cho ô tô. Các bậc ( bệ ) bước chân cũng là một phần chiế…
Bậc Bệ Lên Xuống Honda CRV 2015

2.500.000Giá niêm yết: 2.900.000

Số lượng